Ogłoszenie

Spotkanie Klubu Miłośników Historii

10 maja w czytelni GBP odbyło się pięćdziesiąte jubileuszowe spotkanie Klubu Miłośników Historii. Po krótkim wstępie p. Joanny Zdziebło, dotyczącym działalności Klubu od początku istnienia do chwili obecnej, głos zabrała p. Agnieszka Kieloch, która przedstawiła naszego gościa p. dr. Wojciecha Schäffera - dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, który wygłosił wykład pt. "Ocalona z pożogi wojennej pieczęć z Pawłowic jako przyczynek do sfragistyki ziemi pszczyńskiej".

Słuchacze byli pod wrażeniem obszernej prezentacji przygotowanej przez p. Schäffera, ukazującej nieznaną do tej pory historię pieczęci używanych na ziemi pszczyńskiej. Pieczęć była ważnym elementem wszystkich dokumentów pisanych na pergaminie. Szczegółowo przedstawiony temat prelekcji okazał się tak ciekawy, że z pewnością zaprosimy p. Wojciecha ponownie.

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected