Filia Krzyżowice

Historia filii

      Filia Krzyżowice powstała w 1988 roku. Pierwszą jej siedzibą był Dom Ludowy w Krzyżowicach. W roku 2011 przeniesiona została do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zajmuje część pomieszczenia biblioteki szkolnej.

      Oprócz bogatego księgozbioru, biblioteka posiada stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Prowadzi współpracę ze szkołą i przedszkolem organizując spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne oraz promując czytelnictwo.

Last update at: 17.04.2018
Author: Małgorzata Kuzara
Updated by: Małgorzata Kuzara

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected