Artykuł

XLII sesja Rady Gminy Pawłowice

Zawiadamia się mieszkańców, że XLII sesja Rady Gminy Pawłowice, kończąca VII kadencję, odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad 2.2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji z dnia 11 września oraz z XLI sesji z dnia 2 października;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje radnych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2018-2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pawłowice;
13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Pawłowice;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/414/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie „przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego “SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym”;
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
18. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
19. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych;
21. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych;
22. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego;

Przerwa

23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie kadencji 2014 – 2018;
24. Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w kadencji 2014 – 2018;
25. Wolne głosy i wnioski;
26. Zakończenie sesji.

Data ostatniej aktualizacji: 16.10.2018
Autor: Małgorzata Drozdziok
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje